Retur & angrerett

RETUR

Angrer du på ditt kjøp og ønsker å returnere varen kan du benytte deg av angreretten. Kunden må selv dekke returfrakt og gi beskjed innen 14 dager fra varen er mottatt. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert frakt for forsendelse til deg, men dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Varen sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med en kopi av angrerettskjema som du mottok på e-post ved ordrebekreftelsen. Så fort vi har mottatt din retur vil vi kreditere din ordre.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Varen skal kunne selges videre. Produkter med forsegling kan ikke være brutt, da frafaller angreretten.

Retur sendes til:

NaturalBeauty AS
Marisbergtoppen 59
4818 Færvik


 

SKADE PÅ VAREN

Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Det skal da registreres et skadeskjema på postkontoret og varen returneres. I tillegg skal det sendes e-post til shop@naturalbeauty.no med informasjon om ordrenummer, sporingsnummer på pakken og hvilken skade som har oppstått.

Oppdager du en transportskade først når du åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen, inklusiv emballasjen, tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema. Postkontoret hjelper deg med utfyllingen av deres standard skadeskjema.

Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse:
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen snarest gi selgeren melding om dette. Bildebevis av varens feil/mangel må sendes på e-post til shop@naturalbeauty.no innen 7 dager etter varen er mottatt.


ANGRERETT

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettskjema er mottatt. Det kan være fornuftig å ta vare på originalemballasjen dersom du ikke er sikker på at du vil beholde varen.

Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert frakt for forsendelse til deg. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Varen sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med en kopi av angrerettskjemaet.

Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettskjema og opplysningene. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig pr. e-post, og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Kjøperen skal uten unødig opphold, og senest 14 dager fra melding etter angreretten ble gitt, sende varene tilbake, eller overlevere dem til selgeren. Dersom kjøperen uttrykkelig har valgt en annen type levering enn standardleveringen som selgeren tilbød, skal selgeren likevel ikke betale tilleggskostnadene dette medførte.

Tilbakebetaling skal skje senest 14 dager fra da selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt med kjøperen, skal tilbakebetalingen skje ved bruk av samme betalingsmiddel som kjøperen benyttet. Kjøperen skal ikke betale noen form for gebyr som følge av tilbakebetalingen.
Selgeren kan holde tilbakebetalingen tilbake til varene er mottatt. Kjøperen må selv bære kostnadene ved å returnere varene dersom angreretten brukes.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den.  Dvs. varen skal kunne selges videre. Produkter med forsegling kan ikke være brutt, da frafaller angreretten. Selgeren kan kreve at forbrukeren erstatter verdireduksjon som følge av kjøperens håndtering av varene som ikke har vært nødvendig for å fastslå varenes art, egenskaper og funksjon.

Kjøperen skal sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen. Visse produkter er imidlertid unntatt fra angreretten. Angreretten gjelder ikke ved forseglede varer som av hensyn til hygiene eller helsevern ikke er egnet for retur, og der forseglingen eller originalpakken er blitt brutt etter levering. 
Dersom produktet omfattes av angreretten og kjøper har håndtert produktet på en måte som ikke har vært nødvendig for å fastslå produktets art, egenskap og funksjon, har selger rett til å gjøre et verdifradrag som tilsvarer produktets nåverdi sammenholdt med produktets opprinnelige verdi.

Undersøkelse av varen:
Når kjøperen mottar varen, må kjøper undersøke om varen er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt om "Reklamasjon ved mangel og frist for å melde krav ved forsinkelse”.